TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

VERGOEDING

Basisverzekering
Diëtistische begeleiding wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

Vanuit de basisverzekering is dit per kalenderjaar 3 uur, wat goed is voor de eerste 4 á 5 afspraken. Binnen aanvullende verzekeringen kan er meer worden vergoed. Eerst wordt dit verrekend met het eigen risico. Voor kinderen t/m 18 jaar geldt dit niet. Onder de behandeluren vallen zowel de directe als indirecte tijd. De indirecte tijd is bijvoorbeeld voor het individuele dieetvoorschrift wat de diëtist voor je opstelt. Hier ben je niet bij. 

 

Eigen risico

Het eigen risico is door de overheid vastgesteld op 385,- euro per jaar.  Dieetadvisering uit het basispakket valt hier onder. Wanneer je aanvullend bent verzekerd valt dit niet onder het eigen risico. Kinderen t/m 18 jaar hebben geen eigen risico. 

 

Declareren

Momenteel heb ik nog geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je eerst de factuur zelf voldoet, alvorens je hem declareert in het portaal van je zorgverzekeraar. Vervolgens krijg je 60 tot 100%, afhankelijk van de verzekeraar, teruggestort.

Vergoeding geldt alleen voor een medische indicatie. Wanneer je de factuur zelf betaalt, gelden de volgende tarieven. 

TARIEVEN

Annulering

Annuleer afspraken minimaal 24 uur van tevoren. Telefonisch, via WhatsApp, maar niet via de mail. anders moet ik helaas de kosten van het consult in rekening brengen. Deze kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekering.